Projekti tutvustus (EE)

board

GIFT 4 Europe projekti eesmärgiks on võimaldada nii turismiettevõtetel kui turismivaldkonna tudengitel ja õppejõududel teha otsuseid, mis aitaksid turismi valdkonna kaudu panustada jätkusuutliku ühiskonna loomisse. Eelkõige on projekti eesmärk keskkonnaalase suutlikkuse suurendamine ja kogemuste vahetamine turismi vallas, sealhulgas tervikliku ja kasutajasõbraliku e-õppeplatvormi loomine jätkusuutliku ja vastutustundliku turismi ekspertide koolitamiseks.

GIFT projekti jooksul valmiv e-õppeplatvorm annab ülevaate erinevate turismiettevõtete (hotellid, restoranid, reisibürood, turismiatraktsioonid jne) keskkonnamõjust ning pakub välja lahendusi nende mõjude vähendamiseks. Erinevalt traditsioonilistest nn “staatilistest” õppevahenditest on GIFT projekti e-õppeplatvorm interaktiivne. See tähendab, et turismiettevõtted saavad pakutud lahenduste hulgast teha vastavalt enda soovidele ja võimalustele sobivad valikud  ning e-platvorm arvutab tehtavate valikute põhjal automaatselt välja asutuse keskkonnamõju, sealhulgas valitud lahendustest tuleneva kasu – seda kõike matemaatiliste valemite põhjal. Näiteks võimaldaks hotellile või restoranile madala vooluhulgaga või kahesüsteemsete WC-pottide valimine võrreldes traditsiooniliste WC-pottide kasutamisega vähendada keskkonnamõju ja säästa kulusid.

map

Samuti moodustatakse GIFT projekti jooksul majutusasutuste keskkonnahoidlikest edulugudest ja headest näidetest andmebaas, mis on aluseks interaktiivse e-õppeplatvormi arendamisel.

SEI Tallinn osaleb projektis mitmetes tegevustes, sealhulgas turismialaste haridusasutuste ja ettevõtete vajaduste analüüsi teostamisel; turismisektoris kasutatavate parimate praktikate kogumisel ja andmebaasi loomisel ning e-õppe platvormi ja koolitusprogrammi väljatöötamisel.


This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Advertisements