Projektin esittely (FI)

board

GIFT (Green Ideas For Tourism for Europe) on Euroopan Unionin Erasmus+ KA2 -ohjelman rahoittama projekti, jossa kehitetään toisen asteen matkailualan opetukseen ratkaisuja, joilla kestävää kehitystä voidaan edistää matkailutoimialalla. Kehitämme verkkopohjaisen oppimistyökalun, jolla opettajat ja opiskelijat sekä matkailutoimialan ammattilaiset voivat yhdessä oppia miten kestävän kehityksen ratkaisuja ja periaatteita viedään käytäntöön.

Kehitystyön keskiössä on miellekarttaan perustuva mallinnustyökalu, joka mahdollistaa matkailutoimialan yrityksille (hotellit, ravintolat, matkatoimistot, matkailukeskukset jne.) niiden toiminnan ympäristövaikutusten mallintamisen ja simuloinnin. Perinteisen staattisen näkökulman sijaan, erilaiset ympäristövaikutukset koostetaan matemaattisten muuttujien avulla kokonaisuudeksi, jossa kaikki kestävää kehitystä tukevat toimenpiteet, teot ja investoinnit vaikuttavat kokonaisuuteen. Näin voimme osoittaa myös mikä vaikutus ympäristöön tehtävillä panostuksilla on yrityksen liiketoiminnan kokonaisuudessa huomioiden niiden kustannusvaikutukset ja saavutettavat taloushyödyt. Esim. investoimalla vesitaloudellisempiin käymälöihin, hotelli tai ravintola voi vähentää ympäristökuormitusta ja säästää veden kulutuksesta aiheutuvissa kustannuksissa.

map

Oppimisratkaisu tuo matkailualan opetukseen vahvasti tutkimukseen tukeutuvan mallin, jolla kestävän kehityksen teemoja voidaan opettaa havainnollisesti, käytännönläheisesti ja tehokkaasti. Se antaa konkreettisen välineen työelämäläheisen opetuksen toteutukseen mahdollistaen esim. matkailutoimialan yritysten ja opiskelijoiden yhteisprojektit, joissa tarkastelun kohteena ovat oikeat yritykset ja niiden kohtaamat ympäristöhaasteet.

Aikataulu ja vaiheet

  1. Taustatutkimus ja tarpeiden kartoittaminen (2. asteen opetus & matkailutoimialan yritykset) (11/2015-4/2016)
  2. Oppimisratkaisun toiminnalliset ja prosessitason määrittelyt (2-5/2016)
  3. Oppimisratkaisun tekninen kehitystyö (v1) sisältäen lokalisoinnit eri kielille ja jakelualustan käyttöönoton ja testauksen (5-12/2016)
  4. Suunnitelman laatiminen opettajien kouluttamiseksi työkalun käyttöön (10/2016 – 2/2017)
  5. Käyttäjäohjeistusten, opettajan oppaan sekä opetuksen tukimateriaalien laatiminen ja lokalisoinnit (10/2016 – 2/2017)
  6. Kansainvälinen seminaari kohderyhmänä matkailutoimialan yritykset, oppilaitokset, opiskelijat ja muut intressiryhmät, paikka avoin (1-2/2017)
  7. Opettajien kouluttaminen ratkaisun käyttöön (FI, EE, BG 2-3/2017)

            suunnitelma seuraavien vaiheiden osalta on vahvistamatta

Projektin organisaatio

Projektin koordinoinnista Suomessa vastaa digitaalisten oppisisältöratkaisujen kehittämiseen erikoistunut Context Learning. Pilottiympäristöinä toimivat suomalaiset matkailualan koulutusta tarjoavat toisen asteen oppilaitokset sekä valikoidut matkailualan yritykset.

Projekti toteutetaan kansainvälisessä yhteistyössä seuraavien organisaatioiden kanssa:

Englanninkieliset partneriesittelyt löydät kumppaniosiosta.

Yhteydenotot

Projektiin liittyvissä kysymyksissä ja kumppanuustiedusteluissa ota yhteyttä:

teemu.patala (at) context.fi  TAI  +358-40-7247651

 


This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Advertisements